Menyu
       

Filosof və kulturoloq Rəhman Bədəlov ilə görüş

Rəhman Bədəlov

Rəhman Bədəlov 1937-ci ildə Bakıda anadan olub. Fəlsəfə elmləri Doktoru, Professordur. O, bir neçə kitabın, o cümlədən “Qəhrəmanlıq eposunun həqiqəti və bədiiliyi”, “Birlikdə yaşamaq və ya İnsanlar demokratiyaya necə gəldi”, “Zərdobalı adam: kino üçün sənədli fantaziya” kitablarının və dörd yüzdən çox elmi, maarifləndirici və publisistik məqalələrin müəllifidir.