Art Exhibition presented by Diplomatic Missions in Azerbaijan

The Landmark Rotunda, BakuThe exhibition is organised by the diplomatic missions in Azerbaijan and presents artists from the countries concerned- Argentina, Latvia and Mexico. The artists each working in different media present art around the topic of gender equality and in this way, demonstrate how the concept is defined and understood in such diverse locations. The exhibition also indicates high relevance of the concept and places Azerbaijan in the same international narrative. The event also poses as a unique opportunity to see art from the countries concerned.

THE EVENT WILL BE BY INVITATION 

-----------------------------------------------------

Azərbaycanda Diplomatik Missiya tərəfindən təqdim olunan sənət sərgisi

Sərgi, Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən təşkil edilir və maraqlanan ölkələrin -  Argentina, Latviya və Meksikanın sənətçilərini təqdim edir. Müxtəlif mediada çalışan sənətçilərin hər biri gender bərabərliyi mövzusunda öz sənətlərini təqdim edir və bu şəkildə bu cür müxtəlif yerlərdə konsepsiyanın necə müəyyən edildiyini və başa düşüldüyünü nümayiş etdirirlər. Sərgi eyni zamanda konsepsiyanın yüksək aktuallığını göstərir və Azərbaycanı eyni beynəlxalq interpretasiyada təqdim edir. Tədbir, eyni zamanda, aidiyyəti ölkələrin sənətlərini görmək üçün unikal bir fürsət yaradır.

TƏDBİR DƏVƏTLİDİR