Eleni & Souzana Vougioukli in Concert

The Landmark Rotunda -1
Eleni and Suzana Vougioukli, two sisters from Xanthi, together with Azerbaijani Mugham musicians to bewitch you with spells, incantations and songs in twenty different languages and dialects. The repertoire of the two singer/performers, who sing both a capella and accompanied, encompasses rembetika, folk music from Greece and Magna Grecia, Portuguese fado, American blues, and songs from the Spanish, French, Italian, Rumanian, Turkish, Arabic, Romany, Sephardic, Pomak, Bulgarian and Serbian traditions.

Voice, piano: Eleni Vougioukli
Voice, piano, guitar: Suzana Vougioukli
&
Azerbaijani Mugham musicians


THE EVENT WILL BE BY INVITATION 

----------------------------------------------------------

Ksantidən olan iki bacı Eleni və Suzana Vougioukli, Azərbaycan muğam musiqiçiləri ilə birlikdə iyirmi fərqli dildə və ləhcələrdə sehrlər, incitasiyalar və mahnılarla sizi ovsunlayır. Həm kapella, həm də müşayiətlə oxuyan iki müğənni / ifaçının repertuarına Yunanıstan və Böyük Yunanıstandan xalq musiqisi, Portuqaliya fadası, Amerika blüzü, həmçinin ispan, fransız, italyan, rumın, türk, ərəb, qaraçı, Sefard, pomak, bolqar və serb ənənələrindən mahnılar daxildir.

Səs, piano: Eleni Vuqiukli

Səs, piano, gitara: Suzana Vougioukli

Azərbaycan muğam musiqiçiləriTƏDBİR DƏVƏTLİDİR