Opening Ceremony of the International Festival of Contemporary Art “Maiden Tower. To Be a Woman" - International Art Exhibition

MoMA BakuThe Museum of Modern Art Baku hosts an important and diverse collection of the Azerbaijani Modern Art, and as it was characteristic to the modern art, the subject matter of a woman is employed to project and depict different concerns of the times, to create myths and archetypes. The female is always a passive object for marvelling and delighting in.

The permanent collection is superimposed with the solo shows by international contemporary artists that act as interventions in this traditional venue. These artists contemplate on the question of what it means to be a woman and by doing so, give voice to the female and empower her by dictating the narrative from the female perspective. These interventions that are both in dialogue and opposition to the permanent collection of the museum, are created employing minimal artistic gestures and hence, stimulates to  contemplate on some of the most profound questions in the contemporary art.

THE EVENT WILL BE BY INVITATION 

---------------------------------------------------------


Beynəlxalq Festivalının açılış mərasimi

Bakının Müasir İncəsənət Muzeyində Azərbaycanın müasir incəsənətinin mühüm və rəngarəng kolleksiyası saxlanılır və müasir incəsənət üçün səciyyəvi olduğu kimi, qadın mövzusu dövrün müxtəlif problemlərinin layihələndirilməsi və təsvir edilməsi, mif və arxetiplərin yaradılması üçün istifadə olunur. Qadın həmişə heyran etmək və sevindirmək üçün passiv bir obyektdir.

Daimi kolleksiya bu ənənəvi məkanda intervensiya kimi çıxış edən beynəlxalq müasir rəssamların fərdi sərgiləri ilə tamamlanır. Bu rəssamlar qadın olmaq nə demək olduğunu düşünür və bununla da qadına səs verir və qadın nöqteyi-nəzərindən təsviri xarakteri diktə edərək ona güc verir. Muzeyin daimi kolleksiyası ilə həm dialoqda həm də ona qarşı müxalifətdə olan bu müdaxilələr minimum bədii jestlərdən istifadə etməklə yaradılır və bu səbəbdən müasir incəsənətdə ən dərin məsələlərdən bəziləri barədə düşünməyə sövq edir.

TƏDBİR DƏVƏTLİDİR


PARTICIPANTS

“Bouillon Group” (Georgia)

                                               Barbara Sturm (Austria)                                                   

Hamed Sahihi, Samira Eskandarfar (Iran)

Tatyana Fyodorova (Moldova)

Victor Ben Tzvi (Israel)

Xenia Fink (Germany)

Yesim Agaoglu (Turkey)

Zeigam Azizov (UK)