Video Art Exhibition and Film Screenings

Ganja


The festival shows its video art and film screening program in Ganja, one of the largest cities in Azerbaijan. Once a cultural heart of the region, the city has couple of important universities and a growing population of young people. The festival felt the need to raise awareness around the topics of gender equality and female empowerement in the locations where traditional gender stereotypes are more dominiring and define the fate of thousands, limiting their future prospects and aspirations.

THE EVENT WILL BE BY INVITATION ONLY

--------------------------------------------------------------------


Festival, Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biri olan Gəncədə video sənət və film ekran proqramını nümayiş etdirir. Bir vaxtlar bölgənin mədəni ürəyi sayılan şəhərdə bir neçə əhəmiyyətli universitet vardır və gənclərin sayı artır. Festival ənənəvi gender stereotiplərinin daha çox üstünlük təşkil etdiyi yerlərdə gender bərabərliyi və qadın səlahiyyətlərinin artırılması mövzularında məlumatlılığın artırılmasına və gələcək perspektivləri və istəklərini məhdudlaşdıraraq minlərlə insanın taleyini müəyyənləşdirməyə ehtiyac duyulduğunu hiss etdirdi.

TƏDBİR YALNIZ DƏVƏTLİDİR