Discussion - Art and Power of Provocation

Center of Contemporary Art

“Maiden Tower. To Be A Woman” International Festival of Contemporary Art on gender equality issues and the role of women in modern society, which was held with the support of the European Union Delegation in Azerbaijan, has ended.
But some festival exhibitions continue, and individual works presented at them still “excite” the public, who divided in their views on the polar camps.
What happened and what is happening raises the question of what is real art, and what is the desire to raise provocation and scandal on a pedestal, compared with creativity and self-expression!
The discussion "Art and Power of Provocation" will serve as a platform for the expression of various opinions and views both on the theme of the festival and on individual projects in the framework of the Festival.

Moderator:
Rafael Gulmammadli - art critic, director of the Baku Art Center
Speakers:
Bahram Khalilov - artist, art director of the Center for Contemporary Art
Rustam Huseynov - photographer, speaker of Art Logos club
Sabina Shikhlinskaya - artist, project author and curator of “Maiden Tower. To Be a Woman” International Festival of Contemporary Art
Teymur Daimi - artist, art theorist
Elchin Aliev - artist, architect
Participation in the discussion by the invitation of the organizers!

---------------------------------------------

İctimai müzakirə "İncəsənət və Təxribatın gücü"
Azərbaycanda Avropa Birliyinin Nümayəndəliyinin təşkilatçılığıyla keçirilən "Qız Qalası.Qadın olmaq" Beynəlxalq Müasir İncəsənət festivalı başa çatdı.
Lakin festivalın bəzi sərgiləri hələ də öz işini davam etdirir və orada təqdim olunan ayrı-ayrı əsərlər ictimaiyyəti "həyəcanlandırmağa" davam edərək, fərqli düşüncələri əks qütblərə bölmüşdür.
Baş verənlər və baş verməkdə olanlar belə bir sualı meydana çıxarır: məhz nə "incəsənətin gücüdür" və yaradıcılıq və özünü ifadə etmə ilə müqayisədə özünü qalmaqal və provokasiya postamentinə qaldırılması istəyi nədir?
"İncəsənət və Təxribatın Gücü" adlı ictimai müzakirələr həm festivalın mövzusunda, həm də onun çərçivəsindəki ayrı-ayrı layihələr barəsində fərqli fikir və baxışları ifadə etmək üçün bir platforma rolunu oynayacaqdır.

Təşkilatçı:
"Qız qalası. Qadın olmaq" Beynəlxalq Müasir İncəsənət Festivalı və Birləşmiş Rəssamlar Klubu
Moderator:
Rafael Gülməmmədli - sənətşünas, Bakı İncəsənət Mərkəzinin direktoru
Spikerlər:
Bəhram Xəlilov - rəssam, Müasir İncəsənət Mərkəzinin bədii rəhbəri
Rüstəm Hüseynov - fotoqraf, Art Logos klubunun spikeri
Sabina Şixlinskaya - rəssam, "Qız Qalası. Qadın olmaq" Beynəlxalq Müasir İncəsənət Festivalının kuratoru
Teymur Daimi - rəssam, sənət nəzəriyyəçisi
Elçin Əliyev - rəssam, memar
 
Müzakirədə iştirak təşkilatçıların dəvətilədir!