Film Screening: Root Canal (IRAN)

Center of Contemporary Art

Samira Eskandarfar, the Iranian young female video artist and painter who has a video in the Tate Modern Collection, has focused on the inner life of three women. In her first long movie, “Root Canal”, she has depicted these women’s relationships in an abstract

world.
Language: Original with ENG subtitles

FREE ENTRANCE

------------------------------------
Videosu Tate Modern kolleksiyasında olan gənc İranlı rəssam və rejissor Samira Eskandarfar üç qadının daxili dünyasına diqqət yetirir. İlk bədii filmi olan "Kök Kanalı", bu qadınların mücərrəd dünyadakı münasibətlərini göstərdi.
Dil: orijinal, İngilis alt yazıları ilə

GİRİŞ SƏRBƏSTDİR