Menyu
       

“Gücləndirici səslər” panel diskussiyası

Yaradıcılıq və ictimai şüurun qeyd edilməsində, “Gücləndirici səslər” adlı panelimiz sizi sənət və aktivliyin dərin kəsişməsini araşdırmağa dəvət edir. Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizəyə həsr olunmuş günün fonunda təşkil edilən bu dinamik müzakirə gender bərabərliyi mövzusunda söhbətlər aparmaq üçün bədii şücaətlərindən istifadə edən pionerlər olan üç nüfuzlu qadın rəssamı bir araya gətirir.

İncəsənəti cəmiyyətin güzgüsü kimi təcəssüm etdirən panelistlərimiz bədii ifadə və ictimai povestlər arasındakı dərin qarşılıqlı əlaqəni idarə edirlər. Gender bərabərliyinə diqqət yetirərək, onlar ictimai qavrayışı dəyişdirmək və normalara meydan oxumaq üçün öz yaradıcılıqlarından istifadə edirlər. Müasir incəsənət səhnəsində qadın rəssamlar həm çətinliklərlə, həm də zəfərlərlə üzləşərək, inkişaf edən yaradıcı mənzərəyə unikal perspektivlər təqdim edirlər.